Cố Thủ tướng Chu Ân Lai và những câu chuyện ngoại giao thú vị

Ngày 5/3/2008 là ngày kỷ niệm tròn 110 năm ngày sinh của Thủ tướng Chu Ân Lai. Nhiều người nhớ về ông không chỉ vì thương nhớ mà họ còn suy ngẫm rằng, với lý tưởng chính trị, ngoại giao cao đẹp của ông thì thế hệ ngày hôm nay đã tiếp thu và kế tục nó như thế nào?