Có thí sinh nộp đến 7 bộ hồ sơ ĐKDT

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo các Sở GD-ĐT thì sở dĩ lượng hồ sơ ĐKDT năm nay tăng mạnh là do có thông tin là sẽ bỏ thi ĐH, CĐ vào năm 2009.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=57849