Có thể xuất hiện bão nhiệt đới tại Đại Tây Dương

(VOV) - Một máy bay trinh sát thuộc lực lượng Không quân Mỹ đang tiến hành điều tra và có thể sẽ biết tiến triển của luồng khí áp thấp nhiệt đới này.

Các quan chức Mỹ đang tiếp tục theo dõi thận trọng phạm vi hoạt động của luồng khí áp thấp ở khu vực Caribbean, có nguy cơ trở thành cơn bão nhiệt đới đầu tiên của mùa mưa bão tại vùng biển Đại Tây Dương. Tướng Hải quân Dave Roberts, một chuyên viên thuộc Trung tâm Bão lụt Quốc gia Mỹ cho biết, một máy bay trinh sát thuộc lực lượng Không quân Mỹ đang tiến hành điều tra và có thể sẽ biết tiến triển của luồng khí áp thấp nhiệt đới này. Ông Bill Salvin, người phát ngôn Tập đoàn Dầu khí BP của Anh cho biết, Tập đoàn này cần khoảng 5 ngày để di chuyển tất cả các thiết bị của họ ra khỏi khu vực nguy hiểm nếu cơn bão đi qua. BP đang đẩy nhanh các nỗ lực khắc phục sự cố dầu tràn trên vịnh Mexico./. Ngọc Tú (từ Washington)