Có thể xử lý hình sự người đưa phim "nhạy cảm" lên mạng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Việc đưa hình ảnh chuyện phòng the của người khác lên mạng để nhiều người xem thì đó cũng là hành vi làm nhục người khác, có thể xem xét xử lý về tội làm nhục người khác theo Điều 121 BLHS, PGS.TS Luật sư Phạm Hồng Hải - Chủ nhiệm Đoàn LS Hà Nội, khẳng định.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/10/76858.cand