Có thể thành một phong trào

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang cố gắng tìm ra giải pháp cho nạn ách tắc giao thông ngày càng tăng: Giảm bớt phương tiện cá nhân, đánh thuế đường... Tóm lại là làm thế nào cho người thành phố bớt phụ thuộc vào cái xe máy cho bớt ách tắc.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/145864