Có thể làm kinh tế toàn cầu suy thoái

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Rodrigo Rato trong cuộc họp với 185 nước thành viên IMF ngày 24-10 cảnh báo, tình trạng hỗn loạn trên các thị trường tín dụng có thể nghiêm trọng đến mức làm kinh tế toàn cầu suy thoái, kết thúc chu kỳ 5 năm bùng nổ toàn bộ quy mô của sự rối loạn tài chính, do sự vỡ nợ trên thị trường thế chấp của Mỹ.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/hosotulieu/2007/10/127424