Có thể gây tổn thất 600 tỉ USD

Cuộc khủng hoảng thị trường tài chính hiện nay có thể gây tổn thất đến 600 tỉ USD cho các ngân hàng và thể chế tài chính khác trên khắp thế giới. Con số 600 tỉ USD nói trên – được cơ quan giám sát công nghiệp - tài chính BaFin của Đức đưa ra – thể hiện kịch bản xấu nhất của những tổn thất gây ra bởi cuộc khủng hoảng xuất phát từ sự hỗn loạn của thị trường cho vay thế chấp ở Mỹ.