Có thể chấp nhận đảo nợ

    Báo Người Lao Động
    2 đăng lạiGốc

    Vấn đề cần chú ý là ngăn ngừa ngân hàng thương mại thông đồng với khách hàng chia chác khoản chênh lệch lãi suất hoặc ngân hàng cho vay bình thường nhưng báo cáo hạch toán như khoản vay được hỗ trợ

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009021110091531P0C1014/co-the-chap-nhan-dao-no.htm