Có thể bị phạt tối đa 500 triệu đồng

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Sau gần 5 năm thực hiện, Nghị định số 126/2004/NĐ-CP đã góp phần đưa các hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà trong cả nước dần đi vào nền nếp...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.53390.qdnd