Có thể bị kê biên tài sản nếu trốn thuế

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Đó là nội dung Thông tư 157 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế vừa được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, người nộp thuế đã quá thời hạn tự giác chấp hành, quá thời hạn hoãn chấp hành...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-07.8258424834