Có tận thu thuế từ kinh doanh chứng khoán?

    Gốc

    Nhiều chuyên gia tài chính và nhà đầu tư phản ứng trước mức thuế suất 25% dự kiến áp dụng đối với kinh doanh chứng khoán...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=979f96a7b16e9e&page=category