Có sơ hở trong thỏa thuận hạt nhân với Bình Nhưỡng?

Robert Gallucci, nhà ngoại giao Mỹ từng tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 1994 với CHDCND Triều Tiên, vừa chỉ ra một số sơ hở trong thỏa thuận mới của hội đàm 6 bên.