Cơ sở giáo dục ĐH phải giảm chỉ tiêu CĐ ít nhất 30% mỗi năm

G.D

(Cadn.com.vn) - Theo quy định mới nhất của Bộ GD-ĐT, cơ sở giáo dục ĐH không được đào tạo cao đẳng (CĐ), trung cấp, trừ các cơ sở giáo dục ĐH thuộc khối ngành II và các cơ sở giáo dục ĐH trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không có cơ sở đào tạo CĐ, trung cấp khối ngành I.

Cơ sở giáo dục ĐH đang đào tạo CĐ mỗi năm phải giảm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo CĐ ít nhất 30% so với chỉ tiêu năm 2015 để dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2020. Cơ sở giáo dục ĐH đang đào tạo trung cấp phải dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2017.

Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy được xác định không quá 15% chỉ tiêu chính quy đối với khối ngành VI; không quá 20% chỉ tiêu chính quy đối với các khối ngành khác. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học; liên thông đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học; văn bằng hai đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học được xác định không quá 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên chính quy đã xác định của cơ sở giáo dục ĐH.

Việc giao nhiệm vụ đào tạo để nâng chuẩn giáo viên, nâng cao trình độ cán bộ y tế, đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, nông lâm thủy sản và một số trường hợp đặc biệt khác sẽ do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét quyết định. Chỉ tiêu tuyển sinh theo hình thức học từ xa được xem xét căn cứ theo đề án của cơ sở giáo dục ĐH. Các cơ sở giáo dục ĐH không đào tạo từ xa đối với khối ngành I.