Cơ sở đi đầu về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Thành lập từ tháng 11-2004, Học viện mạng Bách Khoa (BKACAD) đã luôn nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh của mình trong việc đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, góp phần vào việc cung cấp nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao cho thị trường Việt Nam.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/177370