Cơ quan quản lý nhà nước sẽ giữ cân đối cung-cầu...

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Năm Đinh Hợi kết thúc, khép lại một năm “thất thường” đối với thị trường chứng khoán. Các chuyên gia, nhà đầu tư không giảm sút niềm tin đối với sự tăng trưởng của thị trường trong năm Mậu Tý. Theo họ, có nhiều lý do để tin thị trường sẽ phát triển ổn định.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/13/158714