Cơ quan nào giải quyết?

    Gốc

    (CATP) Tôi và cô Nguyễn Thị Vy cùng hợp tác làm ăn, cô Vy cho biết đã lấy gần 140 triệu để mua đồ cổ và giao cho tôi 6 tượng đồng làm tin. Khi phát hiện đây là tượng đồng giả, tôi làm đơn thưa tới Ban tư pháp phường Tân...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/tieng_noi_nguoi_dan/2007/10/mlnews.2007-10-08.9197819735