Cơ quan không xin cấp giấy đỏ, có thể bị thu hồi đất

(PL)- Theo báo cáo kiểm kê quỹ đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa trình Chính phủ tháng 7, cả nước có gần 60% đất của cơ quan, tổ chức chưa có giấy đỏ. Nguyên nhân là do phần lớn các cơ quan, tổ chức chưa quan tâm việc này.

Bộ TN&MT đưa ra hướng giải quyết: Đối với những tổ chức đang sử dụng đất đúng mục đích, có hiệu quả, không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch thì Sở TN&MT thông báo cho tổ chức thời hạn đến làm thủ tục xin cấp giấy đỏ. Nếu quá thời hạn quy định mà tổ chức không đến làm thì UBND tỉnh thu hồi đất. Đối với phần diện tích đất của tổ chức không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, không có hiệu quả thì nhà nước thu hồi mà không xét để được cấp giấy đỏ.