Có quá ít cán bộ, công chức đi làm bằng xe buýt chuyên trách

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ ngày 11/8, để tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức nhà ở xa nơi làm việc đi lại được thuận tiện, thành phố đã tổ chức xe buýt chuyên trách để đưa đón.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=93550