Cổ phiếu Vincom chính thức niêm yết

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Ngày 19/9/2007, Công ty Cổ phần Vincom chính thức niêm yết 80.000.000 cổ phiếu của công ty với mã giao dịch VIC tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=16981