Cổ phiếu VietinBank sắp lên sàn HoSE

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, đầu tháng 7 tới, cổ phiếu của ngân hàng này sẽ niêm yết trên sàn HoSE với 6% lượng cổ phiếu tham gia thị trường chính thức theo đúng lộ trình.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=154020