Cổ phiếu TTF bị cảnh báo hủy niêm yết bắt buộc

ANTT.VN - Nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 của TTF có tổng số lỗ lũy kế vẫn vượt số vốn điều lệ thực góp thì Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc với TTF.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) vừa ra thông báo về khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc của cổ phiếu TTF (Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành).

Cổ phiếu TTF bị cảnh báo hủy niêm yết bắt buộc - Ảnh 1

Theo HoSE, quý III/2016, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ TTF là âm 394,19 tỷ đồng và lũy kế 9 tháng là âm 1.475,5 tỷ đồng. Dẫn đến, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2016 là âm 1.605,59 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ thực góp 1.446,08 tỷ đồng.

HoSE cũng cho biết, hiện nay, TTF đang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt do BCTC quý II/2016 ghi nhận khoản lỗ lớn và có nội dung điều chỉnh hồi tố ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh và hoạt động của Công ty.

Theo quy định hiện hành, chứng khoán bị hủy niêm yết trong trường hợp “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Do đó, nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 của TTF có lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp thì HoSE sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với chứng khoán TTF.

Thanh Hương