Cổ phiếu TCT Cảng hàng không ACV lên sàn UPCOM

Hôm nay 21-11, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường UPCOM.

Cổ phiếu TCT Cảng hàng không ACV lên sàn UPCOM - Ảnh 1

ACV đang quản lý 22 sân bay trên cả nước. Đây là doanh nghiệp có tỷ lệ vốn nhà nước còn nắm giữ vẫn rất lớn - Ảnh: Anh Quân

Số lượng chứng khoán mà ACV đăng ký giao dịch là 2,17 tỉ cổ phiếu, mệnh giá mỗi cổ phiếu là 10.000 đồng. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 21.771 tỉ đồng.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên được đưa ra là 25.000 đồng/cổ phiếu. Trong ngày đầu tiên lên sàn UPCOM đã có 549.000 cổ phiếu được giao dịch với giá cao nhất là 35.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị giao dịch trong ngày đầu tiên mà ACV thu về là hơn 19 tỉ đồng.

Như vậy là sau khi lên sàn UPCOM, ACV trở thành doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất sàn này.

Hiện nay, ACV đang quản lý 22 sân bay trên cả nước. ACV hoạt động chính trên 3 lĩnh vực là dịch vụ hàng không, dịch vụ phi hàng không và bán hàng.

Năm 2015, ACV được cổ phần hóa với vốn điều lệ 21.771 tỉ đồng, trong đó Bộ Giao thông Vận tải là cổ đông lớn nhất nắm giữ 95,4% vốn cổ phần. Theo báo cáo tài chính được công bố, công ty mẹ ACV đạt 1.647 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2015, giảm 32,65% so với cùng kỳ năm trước.

Hồi tháng 3 năm nay, tại đại hội cổ đông lần đầu của ACV các cổ đông đã đồng ý với tờ trình bán 166.155.494 cổ phần với giá không thấp hơn 13.100 đồng/cổ phần cho Tập đoàn Aéroports de Paris (ADP) của Pháp.

Năm 2016, ACV đặt kế hoạch doanh thu 12.095 tỉ đồng, trong đó doanh thu trong giai đoạn từ 1-4 đến 31-12-2016 là 8.932 tỉ đồng, doanh thu dịch vụ tăng 5,13% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.056 tỉ đồng, trong đó giai đoạn từ 1-4 đến 31-12-2016 là 1.200 tỉ đồng. Cổ tức năm 2016 dự kiến là 5% /năm.

ACV dự kiến, tổng doanh thu giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 6-8%; lợi nhuận trước thuế trong giai đoạn này tăng bình quân 2-3%/năm, dựa trên mức tăng trưởng hành khách qua các sân bay bình quân hàng năm là 6-8%, vận chuyển hàng hóa bưu kiện tăng bình quân 5,1%/năm.