Cổ phiếu tăng mạnh, VRC chuẩn bị họp miễn nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao

Hiện giá cổ phiếu VRC đã tăng 140% từ mức giá 6.200 đồng cuối tháng 6/2016 lên mức giá 14.900 đồng/cổ phiếu vào thời điểm hiện tại.

Cổ phiếu tăng mạnh, VRC chuẩn bị họp miễn nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao - Ảnh 1

Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (HOSE: VRC) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường là ngày 30/11/2016. Thời gian dự kiến trong tháng 12/2016.

Nội dung cuộc họp dự kiến sẽ thông qua việc miễn nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao. Cụ thể, miễn nhiệm toàn bộ hoặc một số thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 và bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.

Nghị quyết HĐQT công ty cũng thông qua việc giao cho ông Nguyễn Vân Chính , thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc VRC chủ trì thực hiện các thủ tục chuẩn bị cho đại hội bất thường lần này. Ngoài ra là một số nội dung khác.

VRC là doanh nghiệp đia ốc khá lâu năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trước khi niêm yết vào năm 2010, VRC hoạt động rất hiệu quả, nhưng thời gian gần đây, VRC liên tục sụt giảm cả về hiệu quả lẫn tổng tài sản.

Trong năm 2015, VRC lần đầu báo lỗ 5,4 tỷ đồng. Trong 3 quý đầu năm 2016, VRC cũng ghi nhận mức lỗ hơn 400 triệu đồng. Cổ phiếu VRC cũng bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số âm đến hết quý II/2016.

Mặc dù vậy, trên sàn HOSE, cổ phiếu VRC đã liên tục tăng mạnh từ cuối tháng 6/2016. Hiện giá cổ phiếu VRC đã tăng 140% từ mức giá 6.200 đồng lên mức giá 14.900 đồng/cổ phiếu vào thời điểm hiện tại.