Cổ phiếu ngành xi măng có hấp dẫn?

    Báo VnEconomy
    2 đăng lạiGốc

    Trong năm 2008 sẽ tiếp tục có một số nhà máy xi măng lớn lên sàn giao dịch chứng khoán...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=a267449fd4cf34&page=category