Cổ phiếu NDN giảm mạnh, Nhà Đà Nẵng tính mua 2,5 triệu cổ phiếu quỹ

Giá cổ phiếu NDN của công ty đã giảm mạnh từ đầu năm đến nay, từ mức giá trên 10.500 đồng nay giảm xuống còn 8.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức giảm 21%.

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán NDN) vừa thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2016.

Theo đó, Nhà Đà Nẵng tính đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn mua cổ phiếu lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã soát xét của công ty. Giao dịch mua vào dự kiến trong tháng 11 và tháng 12 năm 2016.

Cổ phiếu được mua theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Lượng cổ phiếu mua vào mỗi ngày từ 75.000 đến 250.000 cổ phiếu. Nguyên tắc xác định giá là giá bình quân 60 phiên giao dịch (7.820 đồng/cổ phiếu). Giá mua được tính không lớn hơn giá tham chiếu + (Giá tham chiếu *50% biên độ giao động giá).

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 Nhà Đà Nẵng lãi sau thuế 12,8 tỷ đồng, giảm mạnh so với 29,2 tỷ đồng đạt được cùng kỳ. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/6/2016 còn 54,3 tỷ đồng.

Lần gần đây nhất, tháng 4/2014, Nhà Đà Nẵng đã bán đi toàn bộ 478.000 cổ phiếu quỹ với giá bình quân 11.340 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được để bổ sung vào vốn lưu động cho công ty. Hiện Nhà Đà Nẵng không còn cổ phiếu quỹ nào.

Giá cổ phiếu NDN của công ty đã giảm mạnh từ đầu năm đến nay, từ mức giá trên 10.500 đồng nay giảm xuống còn 8.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức giảm 21%.

Cổ phiếu NDN giảm mạnh, Nhà Đà Nẵng tính mua 2,5 triệu cổ phiếu quỹ - Ảnh 1

Diễn biến giá cổ phiếu NDN trong 1 năm gần đây.