Cổ phiếu giảm 83% trong 1 tháng, HĐQT của FID xin tạm dừng giao dịch cổ phiếu

Để hạn chế tổn thất của các cổ đông do giá cổ phiếu giảm quá sâu, HĐQT của FID ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục báo cáo các cơ quan quản lý để tạm dừng giao dịch cổ phiếu FID trên sàn HNX.

HĐQT của CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (mã FID - HNX) đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm dừng giao dịch CP trên sàn HNX.

Cụ thể, trong cuộc họp HĐQT, ông Đặng Kim Khoa, Chủ tịch HĐQT của FID nêu nội dung về việc tạm dừng giao dịch cổ phiếu FID là để làm rõ quá trình tăng vốn trước đây và để hạn chế các rủi ro cho cổ đông đang sở hữu cổ phiếu do giá cổ phiếu FID giảm quá sâu từ 18.700 đồng/CP (ngày 14/10/2016) về mức 3.000 đồng/CP (9/11/2016). Mặc dù ban lãnh đạo công ty đã có nhiều biện pháp tuy nhiên, đà giảm vẫn chưa dừng lại. Do đó, để hạn chế tổn thất của các cổ đông ông Khoa đề nghị HĐQT công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục báo cáo các cơ quan quản lý để tạm dừng giao dịch cổ phiếu FID trên sàn HNX.

Trước đó, FID đã có giải trình giá cổ phiếu giảm sàn 10 phiên liên tiếp. Theo đó, tình hình trên là do khoảng từ cuối tháng 10/2016, trên thị trường xuất hiện tin đồn sự việc MTM (CTCP Mỏ và XNK Khoáng sản miền Trung) bị tạm ngừng giao dịch có liên quan đến ban lãnh đạo của FID. FID khẳng định toàn bộ Thành viên HĐQT, ban điều hành, ban kiểm soát và công ty không có bất cứ liên hệ nào với MTM.