Cổ phiếu của PTSC lên sàn Hà Nội

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – 100 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), mang mã chứng khoán PVS đã chính thức được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày hôm nay.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105618&sub=57&top=38