Cổ phiếu của Hòa Phát sẽ giao dịch tại HoSE từ 15/11

    Gốc

    Ngày 15/11 tới, 132 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát sẽ chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221425/Default.aspx