Cổ phiếu có giữ chân được người tài?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đánh giá việc thu hút nhân tài cho doanh nghiệp là một trong những mục tiêu hàng đầu. Họ rất chịu chi cho các ứng viên tiềm năng bất kỳ mức lương nào ứng viên yêu cầu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=46821