Cổ phiếu chủ chốt giảm sàn kéo VN-Index xuống 235 điểm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tính từ đầu năm cho tới hôm nay 24/2, chỉ số này đã giảm 80,1 điểm (-25,4%). Tính riêng trong 11 phiên giảm liên tiếp vừa qua, chỉ số này giảm 52,1 điểm (-18,5%).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=130918