Cổ phiếu cần quan tâm ngày 26/6

Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 26/6 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TV1

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TV1

CTCK Vietcombank (VCBS)

Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu TV1 của CTCP Tư vấn xây dựng điện 1 với giá mục tiêu 28.100 đồng/CP theo phương pháp so sánh EV/EBITDA và FCFF dựa trên triển vọng mảng khảo sát, thiết kế của TV1 dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ vào lượng backlog khả quan và sản lượng của thủy điện dự kiến sẽ phục hồi nhờ vào hiện tượng La Nina trở lại vào nửa cuối năm 2024.

Luận điểm đầu tư: Lượng backlog ký mới của TV1 tăng trưởng tốt nhờ vào nhu cầu của hệ thống lưới điện. Cụ thể, backlog trong năm 2023 của TV1 ghi nhận ở mức 451 tỷ đồng (tăng trưởng 26%), trong đó khối lượng công việc lưới điện chiếm 218 tỷ tương ứng 48% tổng backlog ký mới. Thông thường, TV1 sẽ thực hiện và nghiệm thu khoảng 30% lượng backlog ký mới trong năm và hoàn thiện phần còn lại trong năm tiếp theo. Do đó, chúng tôi cho rằng doanh thu của mảng này trong năm 2024 dự phóng doanh thu mảng này đạt 401 tỷ đồng (tăng trưởng 27%).

Bên cạnh đó, sản lượng của nhà máy thủy điện Sông Bung 5 (SB5) dự kiến tăng nhẹ dựa trên kỳ vọng La Nina quay trở lại nửa cuối năm 2024.

Cụ thể, chúng tôi cho rằng sản lượng năm 2024 của Sông Bung 5 sẽ tăng nhẹ 6% so với năm 2023 ở mức 195 triệu kWh. Bên cạnh đó, dựa trên kế hoạch phụ lục “Cân bằng năng lượng năm 2024” của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), sản lượng hợp đồng năm Qc của TV1 ở mức 128 triệu kWh, chúng tôi ước tính TV1 có thể sẽ bán phần điện còn lại trên thị trường phát điện cạnh tranh CGM. Về giá bán, chúng tôi dự phóng giá bán bình quân giảm 14% từ đó đưa tổng doanh thu mảng thủy điện ở mức 203 tỷ đồng (giảm 5%).

Chúng tôi dự phóng năm doanh thu năm 2024 đạt 605 tỷ đồng (tăng 13% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng (tăng trưởng 6%). Chúng tôi ước tính giá trị nội tại theo phương pháp so sánh EV/EBITDA và FCFF ở mức 28.100 đồng/CP.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu MCH

CTCK SSI (SSI)

Trong năm 2024, chúng tôi kỳ vọng Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (MCH – UPCoM) sẽ tiếp tục phát triển với doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt ước đạt 32,1 nghìn tỷ đồng (tăng 13,7% so với năm ngoái) và 7,9 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 9,9%).

Trong năm 2025, chúng tôi kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng sẽ lần lượt đạt 36,3 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 13,1%) và 8,7 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 10%). Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 235.300 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 7%) và có khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu MCH.

Yếu tố hỗ trợ tăng giá: (i) Việc chuyển niêm yết sang HOSE trong thời gian tới có thể giúp thanh khoản của cổ phiếu cải thiện; và (ii) cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2023 là 16 nghìn tỷ đồng, tương đương 23.500 đồng/cổ phiếu (tỷ suất cổ tức 10,7%).

Lợi nhuận quý II/2024 dự báo hồi phục, tăng trưởng 9,5%

CTCK MB (MBS)

Chúng tôi dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng 9,5% so với cùng kỳ trong quý II/2024 hỗ trợ bởi mức nền thấp cùng kỳ trong khi sản xuất và tiêu dùng có sự phục hồi nhẹ.

Lợi nhuận ngành ngân hàng được dự báo tăng trưởng chậm lại ở mức 12% (quý I/2024 tăng trưởng 14%). Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật gồm bán lẻ (tăng 379%), vật liệu cơ bản (tăng 63%) tới từ mức nền thấp năm ngoái.

Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận giảm như Bất động sản KCN (giảm 26%) do mức nền cao năm ngoái hay dầu khí (giảm 2%) do kết quả kém tích cực ở các doanh nghiệp hạ nguồn.

N.T

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/co-phieu-can-quan-tam-ngay-266-post348170.html