Cổ phiếu bất động sản: Chọn đúng vẫn... ra tiền

    Gốc

    Trước tình hình giá bất động sản (BĐS) tăng nóng và các biện pháp chuẩn bị giảm nhiệt thị trường BĐS của Chính phủ...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/cophieubds/2008/03/01/112319/6202