Cổ phần hóa Viglacera: Định giá đất không phù hợp

Nhiều lô đất của Viglacera được định giá theo bảng giá tạm tính, không sát với giá trị chuyển nhượng thực tế trên thị trường.

Nôi dung trên có trong kết luận báo cáo kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của công ty mẹ tại Tổng công ty Viglacera – CTCP của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 1/1/2012, Viglacera đang quản lý tổng diện tích đất hơn 12 triệu m2, trong đó TP Hà Nội có 10 lô đất, khu vực tỉnh Bắc Ninh 5 lô đất, Quảng Ninh 2 lô, Bình Dương 3 lô và TP.HCM 1 lô.

Theo phương án cổ phần hóa, Vigalacera đã lập phương án sắp xếp lại nhà đất và đã được UBND TP.Hà Nội, UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Bình Dương, Bộ Tài chính chấp thuận và Bộ Xây dựng phê duyệt phương án sắp xếp nhà đất.

Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh, giá đất một số khu đến thời điểm làm hồ sơ quyết toán bàn giao doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần vẫn là giá tạm tính.

Khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2011, Vigalacera đã thực hiện xác định lại giá trị trên cơ sở diện tích đang sử dụng, phương án sử dụng và giá đất tương ứng.

Cụ thể, tại TP.Hà Nội và Bắc Ninh, giá đất áp dụng là giá đất tạm tính theo bảng gí đất 2012 hoặc giá đất theo quyết định tính tiền sử dụng đất (chọn theo giá đất cao hơn).

Tại Bình Dương, UBND tỉnh đã có văn bản về việc phê duyệt đơn giá đất để thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp đối với các lô đất xây dựng nhà ở Khu dân cư Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương (5.015m2), Khu dân cư Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương (5.048m2), Khu dân cư Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương (2.814m2), theo quy định tại Nghị định 59/2011 của Chính phủ.

Theo Kiểm toán Nhà nước, đến thời điểm làm hồ sơ quyết toán bàn giao doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, giá đất tại các lô đất trên vẫn là giá tạm tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh công bố năm2012.

“Giá đất tạm tính này là không phù hợp với Nghị định 59/2011/NĐ-CP và Luật Đất đai năm 2013”, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Bên cạnh đó, các lô đất đã có quyết định giao đất cho công ty cổ phần và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần khi chưa có ý kiến giá đất theo giá sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất có mục đích sử dụng tương tự thực tế trên thị chưa phù hợp với Nghị định 59 và Thông tư 202/2011/TT-BTC.

Vẫn theo cơ quan kiểm toán, sau khi chuyển thành công công ty cổ phần, các lô đất đang tiến hành thủ tục chuyển tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký lại hợp đồng thuê đất, tuy nhiên việc thực hiện còn chậm.

Tháng 12/2018, các lô đất đã thực hiện chuyển tên trên quyết định giao đất, đã ký hợp đồng thuê đất và được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi cổ phần hóa, bàn giao cho công ty cổ phần, các lô đất vẫn được quản lý, sử dụng theo phương án sử dụng đất được duyệt.

Từ đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét xử lý các tồn tại hạn chế, các vấn đề lưu ý tại phần kết quả kiểm toán trước khi phê duyệt báo cáo quyết toán bàn giao vốn tại Vigalacera.

Hoàng Hưng