Cổ phần hóa toàn bộ Tập đoàn dệt may VN trong năm 2008

    Báo Hà Nội Mới
    3 đăng lạiGốc

    (HNMO) - Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) dự kiến sẽ hoàn tất việc cổ phần hóa trong năm 2008 và IPO (chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng) và cuối năm 2008, đầu năm 2009.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/156346