Cổ phần hóa, một động lực phát triển ngành dệt may

    1 đăng lạiGốc

    ND - Được thành lập từ cuối năm 2005, Tập đoàn dệt may Việt Nam là một trong những tập đoàn mạnh, làm ăn có hiệu quả. Một trong những động lực thúc đẩy ngành dệt may vươn lên và phát triển bền vững khi nước ta gia nhập WTO là việc thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhanh chóng và triệt để.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=116285&sub=55&top=38