Cổ phần hóa MobiFone - Sức hấp dẫn của một thương hiệu lớn

    Gốc

    XHTTOnline: Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình cổ phần hóa (CPH) các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông và bước ngoặt có ý nghĩa lớn nhất của quá trình này sẽ là sự kiện CPH Doanh nghiệp dịch vụ thông tin di động

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=112&subjectID=12834