Cổ phần của Cảng Đồng Nai có giá bình quân 52.186 đồng/cổ phần

    Báo VnEconomy
    Gốc

    1.001.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã được bán hết trong phiên đấu giá ngày 8/1/2008...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=d70baf8aa44a7c&page=category