Có nhiều con để sống thọ hơn?

    Gốc

    (Vitinfo) – Tất cả mọi người đều tự hỏi làm sao một số người có thể thọ đến 100 tuổi hoặc hơn thế? Theo các nhà khoa học, đó là bởi vì họ có nhiều con, làm các công việc của nông trại và giữa cơ thể thanh mảnh (nhưng không phải là gầy).

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/SKDS/31265/default.aspx