Có nên theo ý ba mẹ?

Em thấy mình thích hợp làm việc với tốc độ nhanh và thích giao tiếp với mọi người. Ba mẹ thì khuyên em nên chọn kinh tế, ngành quản trị kinh doanh, vậy em có nên nghe theo ba mẹ không?