Có nên dạy bằng roi vọt?

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Thời gian gần đây, chúng ta phải chứng kiến hiện tượng cha mẹ dùng roi vọt dạy con quá tay, thậm chí có em đã bị mẹ đánh đến chấn thương sọ não. Theo em cha mẹ có nên dùng roi vọt để dạy con không?

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/178155