Có nên bỏ biên độ?

Hai giải pháp trong tầm tay cho chứng khoán Việt Nam, theo người viết, đó là minh bạch hóa thông tin và giao dịch không biên độ...