Có một loài cá chỉ toàn cá cái

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Các nhà khoa học tin rằng, có một loài cá, mà tất cả các cá thể đều là cái, đã tồn tại suốt 70.000 năm qua mà không hề biết đến việc sinh sản mang tính giới tính.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/166084