Có một giải thưởng mang tên Bùi Xuân Phái

    Gốc

    Danh họa Bùi Xuân Phái - người duy nhất trong nhóm "Tứ trụ" "Nghiêm, Liên, Sáng, Phái" có con. 20 năm sau khi ông mất, một trong những người con của ông cùng với thân nhân và bạn hữu đã lập ra Quỹ Bùi Xuân Phái, cùng với đó là một Giải thưởng văn học nghệ thuật mang tên ông: Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/9/98964.cand