Có một đêm thơ như thế

Trình diễn Thơ đương đại, khởi đầu từ ít năm nay ở nước ta, là một nỗ lực của các nhà thơ tìm lối đến với công chúng trong thời buổi truyền thông nghe - nhìn áp đảo. Trong bối cảnh ấy, đêm thơ “Cha và con và… Thơ” được ghi nhận như một ví dụ có sức thuyết phục.