Có một cuộc chiến khác ở Afghanistan

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Khi còn là dân tị nạn ở nước láng giềng Iran, Rahim Ahmedy và bè bạn đi picnic ba ngày. Họ xẻ thịt cừu làm tiệc và dùng nhiều thứ ma túy như thuốc phiện, heroin. Lần đầu tiên chàng trai 30 tuổi này tưởng đó chỉ là trò...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-27.3567101716