Có mặt để làm gì?

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Chuyện: Từ 1-7, thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc cấm bán hàng rong tại 62 tuyến phố và 48 di tích lịch sử văn hóa và Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND về việc cấm kinh doanh bán hàng ăn uống và để xe đạp, xe máy trên vỉa hè của 56 tuyến phố.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/178109