Có lý nhưng bất lực

Những gì vừa được Chủ tịch Ủy ban EU (EC) Jean-Claude Juncker phác họavà khuyến nghị liên quan đến thực trạng và tương lai của EU đều đượccông nhận là đúng đắn, có tầm chiến lược và mạnh mẽ.

Có lý nhưng bất lực - Ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban EU (EC) Jean-Claude Juncker

Hạn chế duy nhất và cũng quyết định nhất là khả năng thực thi rất hạn chế. Không phải EU không nhận thức những khuyến nghị nói trên là hợp lý nhưng lại bất lực trong việc thực thi.

Cách tiếp cận của ông Juncker là chính trong bối cảnh tình hình hiện tại, khi khó khăn và thách thức không chỉ nhiều mà còn khó khắc phục hơn, thì EU càng phải quyết tâm và tham vọng hơn, đoàn kết thống nhất và coi trọng lợi ích chung hơn. Khuyến nghị của ông là tất cả thành viên đều tham gia sử dụng đồng tiền chung euro và EU có “bộ trưởng tài chính chung” điển hình và đặc trưng cho cách tư duy này. EU phải là tổ chức của chung một tốc độ phát triển chứ không phải nhiều tốc độ. Những ý kiến này rất đúng nhưng rõ ràng chưa thể đủ để khả thi, rất hay và hợp lý nhưng không được EU chấp nhận ngay.

EU bất lực bởi đang bị giằng xé trong cuộc cọ xát lợi ích và quyền lực giữa EC và một số thành viên cũng như giữa các nhóm thành viên với nhau. Vì thế mà từ vài năm nay, EU tập trung gần như hoàn toàn vào việc hài hòa lợi ích nội bộ để có thể tiếp tục tồn tại và vẫn chưa thoát ra được khỏi các cuộc khủng hoảng. Ông Juncker chỉ ra được định hướng mà EU phải đi nếu muốn có tương lai, nhưng lại phơi bày những yếu kém hiện tại của liên minh này.

Thảo Nguyên