Cổ Long Online rục rịch ra mắt ở Việt Nam

(GameK) - Game của 9you (Trung Quốc) này thuộc loại kiếm hiệp, tập hợp rất nhiều anh hùng đại hiệp trong các tác phẩm của cố tiểu thuyết gia Cổ Long.