Cổ kính cầu Khaju

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Ai đi qua thành phố Ifahan cũng đều dừng lại ngắm nhìn cây cầu tuyệt đẹp này...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/thegioi/2008/11/08/082150/2174