“Co kéo” tiết học vì... phân ban ?

    4 đăng lạiGốc

    Hà Nội cũng không tránh khỏi những bất cập trong việc phân bổ số tiết học như thế nào cho hợp lý để vừa đảm bảo được chương trình học, vừa đảm bảo được chất lượng đào tạo của từng trường.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2007/10/1/210778.tno